Organizator i Redakcja:
Biotop Biuro Inżynierii Środowiska - www.biotop.pl
51-629 Wrocław, ul. A. Wiwulskiego 12
tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120
zaproszenia@seminariaregionalne.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział Bezpłatny!
*NIP – wykorzystywany wyłącznie do weryfikacji profilu działalności